top of page

KAKSI TUKIOSASTOA

  

50050  TIEDOTUS / MEDIA

a) Nettisivut ym. julkisuus

 

b) Videotyön tekninen tuki: Videotiimi   (Videokuvaamisen, editoinnin, nettiin asennuksen ym. tekniset osaajat)

 

c)  Visuaalisen esityksen tuki (Graafikot, piirtäjät, valokuvaajat ym. visuaalisen esittämisen osaajat)

  

50021  HALLINTO-, LAILLISUUS-,

          TALOUS- YM. VIRALLISET

           ASIAT

 

PERIAATTEITA:

-   Jumalan valtakunnan Kuningas on synnin ja paholaisen voittanut, kuolleista ylösnoussut ja taivaaseen astu­nut Jeesus Kristus. Hän johtaa seurakuntaansa Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Toivon Saattue on osa tätä valtakuntaa, jossa ”hengellinen” (yliluonnollinen) johtaa, ja raha ym. ”maallinen” (luonnollinen) voi pal­vella, mahdollistaa ja avustaa tämän hengellisen valtakunnan edistymistä käytännössä – ei päinvastoin.

  

-    Toivon Saattue ja sen osastot, sektorit, ministeriöt ja Koti-Verkostot muodostavat ”hengellisen” Lähe­tysyhteyden. TS:n olemassaolon syy ja koko sen toiminnan ainoa motiivi on usko Jeesukseen Kristukseen ja Raamattuun – halu elää Isän yhteydessä, ja kirkastaa ja palvella Häntä Pyhän Hengen avulla ja voimalla.

 

-    Koko Toivon Saattueen hengellisen visioinnin ja toiminnan johdossa on Global Team (GT), johon voi kuulua kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä. TS:n perustajajäsenet ovat Global Teamin pysyviä jäseniä. Muiden GT:n jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta – mutta voi jatkua pitempäänkin.

 

-    Toivon Saattue ry on TS:n ”juridinen (virallinen) persoona”, joka tarvitaan ainoastaan sitä varten, että voidaan hoitaa TS:n ”maalliset” ja viralliset asiat ja velvoitteet laillisesti – yhteiskunnan, pankkien ym. maallisten tahojen kanssa. TS ry:n hallituksen jäsenten tulee olla virallisten asioiden hoitamisessa asian­tuntemukseltaan tehtävänsä tasalla. Hallitukseen kuuluu myös kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä, joista vähintään yksi on myös Global Teamin jäsen. Hallituksen jäsenten normaali toimikausi on kaksi (2) vuotta (siten että kahden ensimmäisen vuoden jälkeen vain puolet jäsenistä on vaihtovuorossa, ja sen jälkeen vuo­sittain). Mutta tilanteen niin vaatiessa hallituksen jäsenyys voi jatkua myös pitempään kuin kaksi vuotta.

 

 -   TS ry:n hallitus on luonteeltaan avustava vastuuelin. Hallituksen tehtävänä on palvella Global Teamia sen läheisessä yhteistyössä ja hoitaa ”maallisia”, taloudellisia, juridisia, hallinnollisia ym. virallisia asioita kaikella sillä tarvittavalla asiantuntemuksella, mitä sen vastuualue virallisten asioiden hoitajana edellyttää. Hallitus selvittää, neuvottelee, konsultoi jne. asioista ja niiden laillisuudesta viranomaisiin päin sekä toteuttaa käytännöllisen puolen niissä tehtävissä, jotka kuuluvat sen asiantuntemukseen ja vastuualueeseen. TS ry:n hallitus ei siis johda TS:n hengellistä työtä eikä päätä yksinään TS:n varojen käytöstä – vaan tekee sen Global Teamin ohjeistamana ja yhteisymmärryksessä GT:n kanssa.

  

a)  Ry:n Hallinnon Tekninen Tuki: Laki- ym. virallisten asioiden hoito (Korvaukset, palkat, toimin­ta-, hankinta- ym. kulut; Työnhakuasiat, työ- ym. sopimukset; Maassaolo-, työ- ym. luvat ja asiapaperit; Toiminnan, varojen keräyksen ja varojen käytön laillisuuden varmentaminen; jne.)

  

b) Ry:n Taloudenhoidon Tekninen Tuki: Yleinen Varainhankinta ja Taloudenhoito

=   Budjetointi, rahankeräys, rahankeräysluvat ja -raportointi; Järjestää ja varmentaa toiminnantarkastus, toi­mintakertomus ja -suunnitelma, tulo- ja menoarvio ym. vuosikokoukseen liittyvät talousasiat

 

=   Lahjoitukset, sponsorit, keräykset, talkootyöt jne.

 

=   Tahot, jotka tukevat TS:ta taloudellisesti (ilman vastavuoroisuusvelvoitteita tai -odotuksia): Yksilöuskovat, herätyskristilliset järjestöt, herätysliikkeet, yhteisöt ja srk:t, eri puolilla Suomea; Liikeyritykset jne.

  

c) Kassanhoito ja Kirjanpito

Päivitämme tähän myöhemmin lisää ajankohtaista tietoa eri toimintapisteistä.

bottom of page